عشق
مـــــن خـــــــــــــــوبــــــــــم ...


                                خــــــــــــسته نیســـــــتم...


فقـــــط گـــــــاهــــــی ...


                             دســــــتم بـــــــه زنــــــدگــی نمــــــــی رود...

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 21 اردیبهشت 1393 :: نویسنده : mohammad alizadeh       
بـــــــه ســـلامـــــتی اونــــــــی کــــــه...


                            بـــــــه ســــــلامتـــــــی عشـــــقش


       عـــــرق مـــــی خــــــــوره...


                           ولــــــــی عـــــشقش داره


تـــــــو بـــــغل یـــکی دیـــــــــگه...


                                 عـــــــــــرق مــــــی کنـــــــه...

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 21 اردیبهشت 1393 :: نویسنده : mohammad alizadeh       
آرزو کـــــــــردم میـــــان بــــی کســــی هــــــای دلـــــــم...


                         لــــــا اقـــل یــــــادم بــــــه قــــــلبت


تــــــا ابــــد مهمــــــان شـــــــود...

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 21 اردیبهشت 1393 :: نویسنده : mohammad alizadeh       
بــــــــه زودی تشکــــیل خـــــانـــواده مـــــی دهـــــم...


                خـــــــانــــــواده ای کــــــوچــــک...


بــــا خـــــودم...


                و غـــــــم هـــایـــــم...


                                    خـــــــــــنده هــــــایـــــــــم...


کــــــــــودکـــــان کــــــــوچـــــــک مــن... 


                         خــــــــــوب بخـــــــــوابـــــید...


پــــــــــدر نمـــــی آیــــــد...

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 21 اردیبهشت 1393 :: نویسنده : mohammad alizadeh       
در فــــــصل تگـــــرگ عــــــاشــفت مــــی مـــانــــم...


          بــــــا ریــــــزش بــــــرگ عـــــاشـــــقت مـــی مــــانـــــم...


هــــــرچــــــند تــــبر بــــــه ریشـــــه ام مـــــی کـــــوبـــــی...


       تــــــا لحـــــظه ی مــــــرگ عـــــــاشـــــقت مــــی مـــانـــم...

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 21 اردیبهشت 1393 :: نویسنده : mohammad alizadeh       

شــکسـتنی تـــــــر از آنـــــــم 


                            کــــــه در پــــــــی ســــــنگی...


تـــلنگـــــری بـــــــزن...


                               آوار مــــــــی شــــــــــوم...

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 21 اردیبهشت 1393 :: نویسنده : mohammad alizadeh       
مــــــثل ســـــیگار شــــــده ام مـــــیان دو انگشـــتش...


           نـــــــه مـــی کشـــــد...


                               نـــــــه خـــــــامــــــــوش مـــــــی کـــــند...


فــــــــرامــــــوش کـــــــــرده اســـــت کـــــه


                               مــــــــــی ســـــــــوزم...

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 21 اردیبهشت 1393 :: نویسنده : mohammad alizadeh       
مــــــن بــــــــودنــــت را خــــــــوانــــــــدم


                                    و تمــــــــرین کــــــــــردم...


قـــــــرار نبـــــــود نبــــــــودنــــــت را


                                   امتحـــــــــــــان بگیــــــری...

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 21 اردیبهشت 1393 :: نویسنده : mohammad alizadeh       

همیشه بــــــاید کسی باشد 

کـه معنی سه نقطه های انــــتهای جمله هایت را بفهمد

همیشه بــــــاید کسی بـاشد

تا بغض هایت را قبل از لــرزیدن چانه ات بفهمد

بــــــاید کسی باشد

که وقتی صدایت لــــــرزید بفهمد

که اگر ســــکوت کردی بفهمد... 

کسی بــــــاشد

که اگر بهانه گیر شدی بفهمد

کسی بــــــاشد

که اگر سردرد را بهانه اوردی برای رفتن و نبودن

بفهمد به توجهش احتیــــاج داری

بفهمد که درد داری

که زندگی درد دارد

بفهمد که دلت برای چیزهای کوچکش تنگ شده است

بفهمد که دلت برای قدم زدن زیر باران ....

برای بوسیدنش...

برای یک آغوش گرم تنگ شده است

همیشه بــــــاید کسی باشد

همیشه...
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 21 اردیبهشت 1393 :: نویسنده : mohammad alizadeh       


می نوشم …

نه چای نیست…

قهوه هم نیست…

حتی شوکران هم نیست

اما تلخ است…

تلخ تر از آنچه تصورش را کنی…

سالها قهوه ها را تلخ نوشیدم…

چای را هم…

من اینبار ثانیه های دور از او را می نوشم و نفس میکشم

و این تلخ… فرق دارد…

این تلخ جان فرساست…


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 21 اردیبهشت 1393 :: نویسنده : mohammad alizadeh       

تو می گذری…من می گذرم

تو از من – من از دل

تو می خندی…من می خندم

تو به من – من به روزگار

تو می گریزی…من می گریزم

تو از عشق – من از خاطره

تو می روی…من می روم

تو از اینجا - من ازاینجا

کاش می فهمیدی از اینجا ……. تا …… اینجا

چقدر فاصله است !


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 21 اردیبهشت 1393 :: نویسنده : mohammad alizadeh       

گاهی دلت بهانه هایی می گیرد 

که خودت انگشت به دهان می مانی...

گاهی دلتنگی هایی داری

 که فقط باید فریادشان بزنی اما سکوت می کنی ...


گاهی پشیمانی از کرده و ناکرده ات...

گاهی دلت نمی خواهد دیروز را به یاد بیاوری

انگیزه ای برای فردا نداری و حال هم که...


گاهی فقط دلت میخواهد زانو هایت را تنگ در آغوش بگیری 

و گوشه ای گوشه ترین گوشه ای...! که می شناسی بنشینی و"فقط" نگاه کنی...

گاهی چقدر دلت برای یک خیال راحت تنگ می شود...

گاهی دلگیری...شاید از خودت...شاید...


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 21 اردیبهشت 1393 :: نویسنده : mohammad alizadeh       

*خدایـــا جــانم را بگیــر...

ولــی...

زندگی من اوســت...

تــو را قســـم....

زنـدگی ام را از مــن نگیـــر...*

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 21 اردیبهشت 1393 :: نویسنده : mohammad alizadeh       

بـــرای تصـــاحبت نمـی جنگـــم !

احاطــه ات نمی کنـــم تــا مــال مــن شـــوی!

بـا رقیـــبان نمی جنگـــم !

بـــه قـــول دکتــــر انوشـــه کــه می گفـــت :

عشـــق تملـــک نیـــست ، تعلــــق اســـت!

ولـــی اگـــر بیایــی و بمانـــی،

بـــرای بــا تـــو مانـــدن ، بــا دنیــــا می جنـــگم . . .


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 21 اردیبهشت 1393 :: نویسنده : mohammad alizadeh       

دلم گرفتـــــــــــــــــــه

امشب دلـم گرفته نه میتونم بخوابم نه میتونم بیدار بمونم

بغض هام   دردهام   غمهام  فکرام چرا نامردی بهم نمیکنن 

تا از یــــــــــــادم برن

میخوام بغض هارو بشکنم ولی نمیتونم

میخوام فریاد بزنم اونم نمیتونم

خسته در حبس زمینم ، آسمون یکم منو حوصله کن

دلم گرفت

بی صدا شکست ..... برای بعضی دردها نه میتوان گریه کرد

 نه میتوان فریاد زد 

برای بعضی دردها فقط میتوان نگاه کرد و بی صدا شکست

وقتی دلت خسته شد دیگه حتی اشکای شبونه هم آرومت نمیکنه

ای آسمان زیبا امشب دلم گرفته / از های و هوی دنیا امشب دلم گرفته

یک سینه غرق مستی دارد هوای باران / از این خراب رسوا امشب دلم گرفته

امشب خیال دارم تا صب گریه کنم / شرمنده ام خدایا امشب دلم گرفته


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 25 )    ...   7   8   9   10   11   12   13   ...   
 
درباره وبلاگ

حال میخواهم زندگیم را
با رنگ سیاه بنویسم
با خط دل بنگارم
و با کلام عشق آغاز کنم
که شاید اینبار در این جاده ی تاریک سیاه
بتوانم تنها با نور عشق زندگی کنم....

مدیر وبلاگ : mohammad alizadeh
نویسندگان
نظرسنجی
آیابه عشق اعتقاد داری؟

جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :