عشق
چهارشنبه 27 فروردین 1393 :: نویسنده : mohammad alizadeh       

دلتــــــــــنگـــــــی ها


گاه از جنس اشــکند ....


و گاه از جنس بغــــــــض


گاه سکـــوت میشوند و خاموش میمـــــــانند


گاه هــق هـــق می شوند و می بارند


دلتنگــــی من برای تــــــــو اما


جنس غریبــــــــی داردنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 27 فروردین 1393 :: نویسنده : mohammad alizadeh       
از پرسه های های گاه و بیگاه در خیابان های شلوغ خیال با تو خسته ام

احتیاج دارم به استراحتی کوتاه

اگر هجوم رویای تو دست از سرم بردارد


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 27 فروردین 1393 :: نویسنده : mohammad alizadeh       


دلم پرواز می خواهد


دلم با تو پریدن در هوای باز می خواهد


دلم آواز می خواهد


دلم از تو سرودن با صدای ساز می خواهد


دلم بی رنگ و بی روح است


دلم نقاشی یک قلب پر احساس می خواهد !
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 27 فروردین 1393 :: نویسنده : mohammad alizadeh       


دست سرنوشت را . . .


 بـــــــایـــــــد قطــــــع کـــــــــرد . .


 او دزد " آرزوهـــــــــای " مـــن اســـــت !


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 27 فروردین 1393 :: نویسنده : mohammad alizadeh       


جاده هنوز خیس است

و

من همچنان می روم

به خیال رد پای اشکهایت

ولی تردید مرا زجر می دهد

نمی دانم این خیسی اشکهای توست

یا

خیسی شرم این جاده از شکست دوباره من . . .
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 27 فروردین 1393 :: نویسنده : mohammad alizadeh       زمـآن هیـج دردی را دوآ نکــرد..

این مَن بودَم

که به مــرور زمـآن عـآدت کردم..

و بـآ این هـَمه،

چهـ اجبـآر سخـتی اســت،خــَنده...

و بـآور کنیــد که مـَن خوشحـالــَم!

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 27 فروردین 1393 :: نویسنده : mohammad alizadeh       

سلامتی رفیقی که تو رفاقت کم نزاشت ولی کم برداشت تا رفیقش کم نیارهنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 25 فروردین 1393 :: نویسنده : mohammad alizadeh       

http://roozgozar.com/gallery/images/gallery/Exis-%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-18888.jpg


 وَقتـــِ رَفتَنَـتــ یـآבَمـ بیـآوَر


פֿــآطـِرآتَـتــــ رآ بـבَهـَمـ بــِبــَرے
!؟ פֿـوُבَتــ کِہ نَبـآشے بہ چـِـہ کآرَمـ مے آینَـב ؟!
فَقـــَـط ذَره ذَره!!! نـــآبوُבیَمـ رآ ضِمـآنَتــ مے کُنَنـב !!! 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 25 فروردین 1393 :: نویسنده : mohammad alizadeh       http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSlHNwFuZ1GKJ-r2EwwJFV1oETv0-JhrHndv9pYW1NUr6SL-KM7

http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/other/1/89.gif
من دیگر آن باکره ی تَرسو نیستَم!http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/other/1/89.gif 

http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/other/1/89.gifفاحشه ای شده ام که هَر شَب http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/other/1/89.gif


http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/other/1/89.gif
ذهن عریانَش را http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/other/1/89.gif
http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/other/1/89.gifبه هرزگی می کشانَد! http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/other/1/89.gif

http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/other/1/89.gifمَن دل بسته ام! http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/other/1/89.gif

http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/other/1/89.gifبه نفسهای شَهوَت آلود و مَردانه ی دیوارهای اتاقَم!! http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/other/1/89.gif

http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/other/1/89.gifاین روزها سکـــــــــــــــــــــــــــــــوتــــــــــــــــــــــ به سراغَم آمده! http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/other/1/89.gif 
 
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 25 فروردین 1393 :: نویسنده : mohammad alizadeh       

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR0UY6dMEInrY-xJl7guxPlRN0t9Yl3vAAInS5_6vAf7tlPDf0V
http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/other/1/89.gifکــــــــاش قَدری اَحـــــــمق بودَم... http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/other/1/89.gif


http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/other/1/89.gif
عاقل بودَنَـــ بَرای تـَـــــــــنَم گشاد اَست... http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/other/1/89.gif
http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/other/1/89.gifخَســــته ام اَز بَس می دانــــَم و دَمـــ نمیزنم!!http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/other/1/89.gif
http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/other/1/89.gif  نگاهَم کن! http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/other/1/89.gif

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 25 فروردین 1393 :: نویسنده : mohammad alizadeh       

در قلــــــــب منــی

اما در جایی که دور از همه ی بدیهاســـــــــت

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 25 فروردین 1393 :: نویسنده : mohammad alizadeh       

دفتر عشـــق که بسته شـد
دیـدم منــم تــموم شــــــــــــــــــدم
خونـم حـلال ولـی بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدون
به پایه تو حــروم شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم
اونیکه عاشـق شده بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود
بد جوری تو کارتو مونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
برای فاتحه بهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
حالا باید فاتحه خونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
تــــموم وســـعت دلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو
بـه نـام تـو سنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد زدم
غــرور لعنتی میگفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
بازی عشـــــقو بلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم
از تــــو گــــله نمیکنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
از دســـت قــــلبم شاکیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
چــرا گذشتـــم از خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودم
چــــــــراغ ره تـاریکــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیم
دوسـت ندارم چشمای مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
فردا بـه آفتاب وا بشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
چه خوب میشه تصمیم تــــــــــــــــــــــــــــــــو
آخـر مـاجرا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشه
دسـت و دلت نلــــــــــــــــــــــــرزه
بزن تیر خــــــــــــــــــلاص رو
ازاون که عاشقــــت بود
بشنواین التماسرو
ــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــ
ـــــــــــ
ـــــــ
 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 25 فروردین 1393 :: نویسنده : mohammad alizadeh       

حکایتــ من حکایتــ کسی بود،

کـــه عاشـــــقــــــــــ دریـــا بــود،

دلبــاخـتـه ی ســفــر بـود امـا هـمـسـفـر نـداشـت،

حکایتــ کسـی بــود که زجـر کشــید امـا ضــجــه نــزد،

زخـــم داشـــت امـا نـنـالیـد،گـریـه کـرد امـا اشــک نریـخـت،

حــکایتــ مـــن حــکایتــ کسـی بـــود کــه پـــر از فـــریــاد بـــود امـــاسـکــوت

کـرد تـا هـــمـیــشــه صــداهـا را بــشــنــود...!!!

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 25 فروردین 1393 :: نویسنده : mohammad alizadeh       


دخملی که شیطونی نکنهــ ...

بهونه نگیره....

       دعوا نکنه...

            قهر نکنه....

                رومخ نره....

               حرص نده....

           حسودی نکنه....

       بهونه الکی نگیره...

که اصنـــ دختر نیستـــــــــ ...

مـــــامـــان بـــزرگـــــــــــــــه

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 25 فروردین 1393 :: نویسنده : mohammad alizadeh       


آزردهـ تـَـریـن سُــکـوتــ

 زمــآنــﮯ سـت کــہ

تــو

 دروغ مـﮯ گـویـﮯ

 و

 
 مـَـن لَـبـخـنـد مــﮯزنـمــ...
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 8 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   
 
درباره وبلاگ

حال میخواهم زندگیم را
با رنگ سیاه بنویسم
با خط دل بنگارم
و با کلام عشق آغاز کنم
که شاید اینبار در این جاده ی تاریک سیاه
بتوانم تنها با نور عشق زندگی کنم....

مدیر وبلاگ : mohammad alizadeh
نویسندگان
نظرسنجی
آیابه عشق اعتقاد داری؟

جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :